Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Kurumsal Kapasitenin Artırılması ve Afet Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi
(ALTUN/AFAD/TR2012/0740.14-2/SER/003)

İletişim

İletişim 2018-01-29T13:12:24+00:00

İlgili Kişiler

Kıdemli Program Yöneticisi: Hamza Taşdelen, AFAD Başkan Yardımcısı

Proje Yöneticisi: Adam Iwaszko

Anahtar Uzman Takım Lideri: Lorenzo van Wijk

Anahtar Uzman – Afet ve Acil Durum Yönetimi Sektör Uzmanı: Peter Glerum